אופני שטח 4 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   41 80% with 5 votes

המטרה שלך היא להשלים את כל הרמות בזמן הקצר ביותר האפשרי בלי ליפול מהאופניים שלך. הקצר ביותר את הזמן שלך, את הציון גבוה שלך.

בקרות משחק:
את מקש חץ - להאיץ את שמאל / מקשי חצים -
.. Lean
חץ למטה מפתח - הפוכה.

SportsMotorcycleBalancingDirtBike