دوچرخه خاک 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

هدف شما این است برای تکمیل تمام سطوح را در کوتاه ترین زمان ممکن بدون سقوط کردن دوچرخه خود را است. در کوتاه ترین زمان شما، نمره بالاتر شما.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان -. لین
پایین کلید فلش - معکوس است.

SportsMotorcycleBalancingDirtBike