دینو صفحه اصلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   148 63.64% with 22 votes

دو دایناسور

با خوشحالی در این forest.They زندگی می کنند به هنگام تولد به یک egg.However دایناسور، یک روز، آنها را برای جستجوی غذا، انتظار هم نداشتند که تخم های دایناسور های یک bird.They بزرگ به سرقت رفته بود رفته اند تخم مرغ وقتی که به خانه، به طوری که آنها تصمیم گرفت برای پرنده ی بزرگ نگاه کنند و دریافت back.Will تخم مرغ آنها موفق؟ 'آنها در حال حاضر!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

و WASD به حرکت می کند.

FightingAdventurePlatformsCollecting AnimalKittenGirlsDinoHome