بچه های دیجیتال 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   273 90% with 30 votes

کودک دیجیتال 3 با ارتقاء کامل و شخصیت های سرگرم کننده جدید منتشر شد. شما تعجب جهان کودک دیجیتال را تجربه کنند. شخصیت های مورد علاقه خود را انتخاب کنید از بسیاری از ارائه و شروع نوزاد دیجیتال 3 ماجراجویی!

کنترل بازی:
P1: AD = حرکت J = حمله؛ K = پرش. P2: ← → = حرکت 2 = حمله 3 = پرش.

FightingAdventurePlatformsCollecting DigitalBaby