Phối cảnh khác nhau Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

ow hiện quá trình não của bạn một hình ảnh? Làm hai bộ não của con người, nhìn vào cùng một đối tượng, xử lý các đối tượng khác nhau ở những thời điểm khác nhau? Hãy thử nghiệm và tìm hiểu. Hai người đang xem những hình ảnh giống nhau, khác nhau như thế nào là quan điểm của mình?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid DifferentPerspective