Sự khác biệt ở Ai Cập Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Bạn có thể nhận ra sự khác biệt ở Ai Cập. Tìm thấy sự khác biệt 8. Sự khác biệt mà chúng tôi đã thực hiện, giữa những gì nên và là những gì.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid DifferencesEgypt