הבדלים במצרים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

האם אתה יכול לזהות את ההבדלים במצרים. מצא את ההבדלים 8. את ההבדלים שיש לנו שנעשו, בין מה שצריכים להיות ומה הוא.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

DifferenceAndroid DifferencesEgypt