Sự khác biệt Quest Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Làm sắc nét mắt của bạn với những nhiệm vụ cho sự khác biệt. Nhấp vào 5 sự khác biệt trong một trong các hình ảnh. Bạn có thể nhận được một gợi ý cho mỗi hình ảnh.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleMouse SkillDifferenceQuest