Diego 's Bắc cực cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   357 83.33% with 42 votes

Giúp Diego để cứu tất cả các loài động vật Bắc cực.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleWaterObstacleMatching AnimalBearRescue Diego-sArctic