دیگو کودک باغ وحش نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   65 54.55% with 11 votes

دیگو باید حیوان نوزاد از هند را نجات و آنها را به باغ وحش. می توانید دیه به شما کمک کند؟

کنترل بازی:

فلش های چپ / راست به حرکت، UP / DOWN ARROW رفتن به بالا / پایین، فضای کافی برای پرش

KidsCollecting AnimalRescue DiegoBaby