ماجراجویی طاس تخته نرد 'به کوه ویفر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   101 90.91% with 11 votes

تیله بازی از طریق (و همه گیلاس 'در) این بازی پلت فرم بزرگ.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش به انجمن فاصله - شلیک کنید.

AdventureObstacleCollecting FoodDibsMountWafer