Diane Kruger Trang điểm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Gặp gỡ người phụ nữ này tinh tế, Diane Kruger! Cô đã được mời tham gia một bộ phim có uy tín đàm kỷ niệm. Trang điểm cô một cách xa hoa để cô ấy cảm thấy mình mới.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

MakeoverMakeupDianeKruger