دایان کروگر آرایشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

دیدار این بانوی نفیس، دایان کروگر! او برای فیلم جشن فیلم ناطق مشهور دعوت شده است. را تشکیل می دهند خود را در شیوه ای مجلل به طوری که او احساس می کند خودش جدید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverMakeupDianeKruger