کریسمس اهریمنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   164 80% with 20 votes

چیزی اهریمنی که در دودکش ... انجمن
نقطه وجود دارد 'کلیک کنید و تمام 6 تفاوت بین صحنه های اهریمنی برای پیشرفت از طریق این داستان زیبا کریسمس! انجمن
کلیک اشتباه AREN'T بسیار با نشاط آنها' خواهید شما هزینه 5 امتیاز. اگر شما گیر کرده، استفاده از بزرگنمایی. راهنما چندان 'تی برای رایگان هر چند، و هر یک اشاره به شما 10 امتیاز هزینه!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsGirlSeriesGirlsDevilishChristmas