רייד של השטן משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   42 66.67% with 6 votes

השטן הוא בנסיעה. במשחק הנסיעה הקיצוני הזה יש לך אתגרים חדשים ברמת כל מכשול ושונה כדי לנקות. קבל מעל הצוקים ולקפוץ על פני התהומות כדי להשלים את כל הרמות.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingSkeletonMotorcycleObstacleCollecting Devil-sRide