سوار شیطان '2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سوار شیطان 'بازگشته است با چالش های جدید هیجان انگیز و مانع شدید. دنبال مسیر و جمع آوری سکه به امتیاز. دقت رمز عبور صخره ها و یا شما ممکن است زندگی می کنند از دست دادن. استفاده از نوار فضا برای تغییر جهت از دوچرخه خود را. شما باید زندگی محدود برای تکمیل هر سطح.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید. نوار فضا برای تغییر مسیر.

DrivingSkeletonDevil-sRide