DEUS مسابقه دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

درایو اتومبیل های با تکنولوژی بالا از آینده و دشمنان خود را با 4 نوع مختلف از سلاح شلیک کنید.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو
Z، X، C، V - سلاح.

ShootingDrivingEvadeShoot 'em UpDeusRacer