Thám tử Ghen tuông 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11731 79.05% with 148 votes

Là một siêu điệp viên với một con mắt quan tâm ...

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Detective Jealous