2 کارآگاه حسادت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11630 79.45% with 146 votes

یک جاسوس فوق العاده با چشم مشتاق ...

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Detective Jealous