اسب کارآگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

اسب زمین یک مکان فوق العاده، پر از عشق و شادی بود. از آنجا که نعل اسب طلایی ناپدید چیزها هرگز ثابت و بدون تغییر باقی مانده اند. 96 از آنها به سرقت رفته بود و هیچ کس تا به سرنخ آنها که در آن می تواند. اما چگونه است که ممکن است در تمام؟ کسی را به کارهای در دست خود آنها و حل این مورد.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت به چپ و راست کلید فلش بالا است برای بالا رفتن از پله ها بالا و پایین کلید های arrow به صعود کردن. های
مطبوعات دکمه صفحه کلید به آتش بر روی دکمه سمت چپ و S خود را در سمت راست خود را به آتش.

AdventureDetective RunningHorse