کارآگاه Grimoire بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

این بازی رمز و راز شامل جستجو برای سرنخ، کشف شواهد، صحبت کردن به شهود و حل رمز و راز است. آیا شما آماده کارآگاه Grimoire؟ لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Detective Grimoire