نابودی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Destroity یک بازی است که در آن شما کنترل بزرگی را در یک شهر پرجمعیت و محله اطراف خود می گیرید. شما می توانید زمین را با جاسوسی خود بکشید و باعث انفجار و آسیب دیدن هر چیزی در نزدیکی شما شود. انفجارها شهر را می فرستند

کنترل بازی:
در بازی

تیراندازی کردن چوب خون جستجو و نابود کردن خشونت