Despicable Me - đối tượng ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Tìm ra các đối tượng được hiển thị dưới đây, được giấu trong hình ảnh. Tìm thấy chúng trong thời gian thời gian ngắn để ghi bàn hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleDespicableHiddenObjects