مسابقه رومیزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

آیا شما کردم درایو برای موفقیت در یک محیط سریع ء دفتر

حرکت زمین خائنانه یک دفتر مشغول است در این بازی مسابقه دیوانه! جمع آوری ستاره ها و انجام stunts در طول راه به امتیاز اضافی و کسب غنائم.


کنترل بازی:
کلید های arrow به درایو Z -
. توربو
نوار فضا - پرش.

DrivingRacingObstacleCollecting DefaultDesktop