جیپ صحرا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

درایو جیپ خود را به بیابان، و سعی کنید برای جلوگیری از اتومبیل های دیگر، و حفره های جاده. نگاهی مخالفان خود را یک به یک و تبدیل شدن به کویر نهایی مسابقه جیپ.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingChasing DesertJeep