Sa mạc Hawk 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

nhiệm vụ khó khăn nhất là chưa hoàn thành. Sa mạc Hawk 2 trở lại. Đi xe jeep của bạn vào
núi và rõ ràng con đường để hoàn thành mỗi cấp độ. Tất cả các tốt nhất!

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingDesertHawk