מדבר הוק 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   30 100% with 3 votes

המשימה הקשה ביותר היא עדיין עד סופו. מדבר הוק 2 הוא חזרה. הנסיעה בג'יפ שלך לתוך ההר
ולנקות את הנתיב כדי להשלים את כל רמה. כל הטוב!

בקרות משחק:
שימוש במקשי חצים

לנהוג.

DrivingDesertHawk