کویر رانش 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

رانش اتومبیل خود را در صحرا به مسابقه در برابر مخالفان خود را.
شما نیاز به پیروزی در مسابقه به واجد شرایط برای سطح بعدی. شما باید
سه دور برای تکمیل در هر مسابقه. جمع آوری بوستر در
برای سرعت بخشیدن به. نقشه راه در بالای سمت چپ صفحه نمایش نشان داده شده است به دانستن
وضعیت نژاد خود را. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به نژاد.

DrivingActionRacing