quỷ ca Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

có được con quỷ nhỏ của bạn thông qua các bước nhảy và chạy của trò chơi câu đố nền tảng này và nhấn không gian để chuyển đổi giữa các kích thước để vượt qua những trở ngại.

Điều khiển:
trong game

Platforms Collecting Side Scrolling Monsters