ذرت تازه و خوشمزه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس ذرت زیبا به عنوان شما می خواهم آن را بخورم. شما می توانید رنگ، اندازه و شما همچنین می توانید آن لباس به عنوان دوست دارید را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به در و از طریق شناور لباس، مو، لوازم جانبی، و گزینه های پس زمینه برای این چوب بلال دیوانه کلیک کنید.

CookingDeliciousFreshCorn