Bảo vệ não Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bảo vệ não bộ là một trò chơi phòng thủ tháp. Bảo vệ não bộ từ
zombie và ngăn chặn zombie từ xâm lược khu vực. Lựa chọn và
đặt các tháp pháo của bạn, Bạn có thể mua vũ khí từ các cửa hàng.
Đặt vũ khí để giết chết các zombies vào khu vực. Tất cả các tốt nhất!

Điều khiển:

sử dụng chuột

FightingShootingActionTower