Bảo vệ Or Die Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   72 77.78% with 9 votes

Đứng lính cao! Kẻ thù đã gần như hoàn toàn bị xóa sổ trung đội của bạn, nhưng bạn vẫn có một thủ thuật cuối cùng lên tay áo của bạn. Người đàn ông tháp pháo súng này và tàn sát lực lượng đối phương trong mát 3d game bắn súng tháp pháo này.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpFlyingDefendAircraft