Trang trí Lễ Tạ Ơn ăn tối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   132 86.67% with 15 votes

Chúng tôi muốn có một bữa ăn tối tạ ơn đầy đủ với gia đình của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ hạnh phúc của chúng tôi với nhau. Và bạn bè của chúng tôi cũng rất hạnh phúc ngày nay. Bây giờ là chuẩn bị bữa tối tạ ơn của bạn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlFoodDecorateGirlsThanksgivingDinner