تزئین کاخ قارچ من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

گام به جنگل سحر و جادو و به اشتراک گذاری شادی از ورود
بهار 'با حیوانات زندگی می کنند، که دوباره' تصمیم به شروع یک فصل جدید با دادن خانه قارچ خود را یک نگاه با نام تجاری جدید!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DecorateHouseAndroid Mushroom