مسابقه مرگ آرنا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

مسابقه مرگ

رقابت بی رحم که در آن فقط قویترین و ماهر تر زنده ماندن است. تاریخ عرصه و رانندگی خود را، توفنده به دیگران و از بین بردن وسایل نقلیه خود را، قبل از دریافت آنها این شانس را به شما از بین ببرد. انتخاب کنید تا قدرت یو پی اس که به شما کمک خواهد کرد، خرید ارتقاء و تعمیر ماشین خود را بین سطوح و سعی کنید برای تکمیل تمام آنها را، بنابراین شما می توانید به یکی از آخرین ایستاده. آیا زمان فوق العاده بازی این بازی بسیار جذاب!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow خود را به درایو، نوار فضایی خود را به ترمز، کلید X برای کلید توربو و Z رها کردن معادن.

FightingDrivingActionPurchase Equipment UpgradesViolenceDeathRaceArena