هیولا مرگبار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

وظیفه شما این است که کشتن هیولا به عنوان بسیاری که ممکن است. در سطح اول شما باید حداقل 6 هیولا ساقه، در 11، در 15 سوم، و چهارم 22 هیولا. در هر سطح شما باید بیش از سه هیولا را از دست ندهید، در غیر این صورت بازی تمام خواهد شد.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

FightingShootingActionFirst Person ShooterMonstersDeadly