داش قدرت مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6221 74.7% with 83 votes

استفاده از مهارت های دوچرخه سواری خود را در رانندگی و همه شما بهترین راننده در حالی که این بازی 3D دوچرخه موتور بازی مسابقه ای سرد اثبات. هدف از این بازی است به مطمئن شوید که شما رسیدن به خط پایان پیش از مخالفان خود را انجام می دهند. در حالی که مذاکره منحنی با کلید Z به بی اراده کار کردن را فشار دهید. پس از متر رانش کامل است، کلید X برای افزایش فشار دهید. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی موتور سیکلت. انتشارات کلید Z برای بی اراده کار کردن در حالی که شما در حال مذاکره نوبت. انتشارات کلید X به افزایش دهد.

DrivingRacingMotorcycle