داش یا تصادف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

در وسایل نقلیه از دوچرخه تا اتوبوس را کلیک کنید شما به عنوان نگه دارید تصادف تقاطع رایگان.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

StreetMotorcycleObstacleTruckDashCrash