Dash 'n Knights Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Sling hiệp sĩ của bạn tại những kẻ thù như bạn tấn công

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

FightingAdventureActionAndroid Dash-nKnights