دوچرخه خاک تیره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سوار دوچرخه خاک خود را در این بازی شیرین کاری دیوانه تاریک.
امتیاز از به امتیاز بیشتر با سطح هیجان انگیز را به پایان برساند.
به شما زندگی می کند محدود است. از سفرتان لذت ببرید!

کنترل بازی:

بالا / پایین فلش = سرعت / ترمز چپ / راست فلش = شیب به عقب / جلو شیب.

DrivingMotorcycleCollecting StuntsDarkDirtBike