تاریکی کات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

نگاهی به نقش یک افسر گیاهان دارویی در این زمینه، انجام تکنیک های جراحی جدید پیدا شده است. انجام چهار عمل جراحی های مختلف با استفاده از 11 ابزار مختلف. مست بیمار خود را با الکل را به بی حس درد، و سپس در آن بروید!

کنترل بازی:
مست تر بیمار خود است، آسان تر از آن خواهد شد به او را زنده نگه دارید. به دریافت برخی از مشروب به آن guy.Accuracy مهم است. سریع ولی ایمن.

AdventureBloodDark