Nhảy Với Shadows Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Bạn là một tên trộm đang cố gắng để cải thiện kỹ năng của bạn. Bạn lên phải đi nguy hiểm, nguy hiểm và mã số để thép hàng hoá có giá trị. Làm việc theo cách của bạn thông qua các cấp ngày càng tăng của an ninh và nguy hiểm. Phần thưởng của bạn cho sự thành công là rất lớn, nhưng bạn có thể làm cho nó?

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để chạy và nhảy để tránh những nguy hiểm và mở khóa bàn phím.

Puzzle Platform PhysicsDancingWithShadows