سد به ژامبون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

جمع مشتریان خود را در خیابان های آمستردام 'و آنها را به فرودگاه.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت کشتی خود را.

DrivingWaterAircraftObstacleBoat