Daisy Cupcakes Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong trò chơi này, bạn 'lại một cô gái sở hữu một cửa hàng cupcake. Bạn cần phải bán cupcakes cho khách hàng. Có 3 chế độ khác nhau. Trong một đầu tiên bạn chỉ cần kéo lệnh cho các địa điểm chính xác càng nhanh càng tốt, ở chế độ thứ hai bạn cần phải nhớ người đã ra lệnh những gì và sau đó kéo họ, nơi họ cần phải đi, và ở chế độ thứ ba, bạn cần phải nhớ thứ tự các lệnh xuất hiện.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingGirlMatching Memory FoodFood ServingGirlsDaisyCupcakes