گل کوکب پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این دختران مد بازی اصلی دو شخصیت های اصلی بزرگ وجود دارد: گل کوکب زیبا و رنگ های فوق العاده از بازی. سعی کنید برای انجام یک کار خوب ترکیب تمام رنگ های موجود به طوری که دوستان کوچک ما می تواند احساس خوبی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsDahliaDress