phisics cyclops - pack player بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تغییر رنگ قرمز & amp؛ جعبه های سبز به حوزه ها به طوری که آنها roll & amp؛ متوقف بر روی سیستم عامل های رنگی خود.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Ball Blocks Thinking