لباس جدیدترین لباس کودک " بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

همانطور که همه ما می دانیم که، کسی وجود ندارد بسته های جدید، از جمله کودک را دوست ندارد. آنها همچنین دوست دارند لباس جدیدی را بپوشند. به عنوان سال جدید در آینده، cutest کودک نیز امیدوار است که آنها می توانند لباس های جدید. کودک را انتخاب کنید و او را به عنوان دوست داشتنی به عنوان شما می توانید لباس.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Dress Up Christmas Baby