Dễ thương Zombie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

Một zombie tốt cố gắng để bảo vệ nhà trường trước sự xâm nhập của sâu zombie và giúp đỡ này zombie.

Điều khiển:

Mục tiêu / Shoot 1-7 - - chuột. Chọn vũ khí.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesZombiesDefendSeriesGunsSchoolCute