Thỏ dễ thương trong thế giới Mario Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

thỏ dễ thương vô tình rơi vào thế giới của Mario. Ông sẽ tồn tại những thách thức như Mario?

Điều khiển:

Sử dụng mũi tên, thanh không gian và "Z " nút

MarioAdventureRabbitCuteWorld