خرگوش ناز در ماریو جهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

یک خرگوش ناز تصادفا به جهان از ماریو می افتد. آیا او برای زنده ماندن چالش به عنوان ماریو؟

کنترل بازی:

استفاده از فلش، نوار فضا و "Z " را فشار دهید

MarioAdventureRabbitCuteWorld